Rekrutacja 2017

Do 24 lipca trwają:
składanie dokumentów oraz rekrutacja uzupełniająca !

UWAGA!!

W dniach od 15.08. br. (wtorek) do 18.08.br. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ogłasza konkursy na następujące stanowiska nauczycieli akademickich:

oraz

Chemia i technologia kosmetyków

Na kierunku Technologia chemiczna została utworzona nowa specjalność:

chemia i technologia kosmetyków.

Będą ją mogli wybrać studenci, którzy rozpoczną studia w październiku 2017 r. oraz Ci, którzy obecnie kończą pierwszy rok studiów.

Kurs Przygotowania Pedagogicznego - 2017

W roku akademickim 2017/2018 Wydział Zarządzania uruchamia nabór na stacjonarny KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO dający pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie NAUCZANIA, ORGANIZACJI i PROWADZENIA
RÓŻNORODNYCH SZKOLEŃ oraz KURSÓW.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Termin zgłoszeń: do 11 października 2017 roku.

Nieczynny dziekanat

16 czerwca 2017 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.

Ocena zajęć dydaktycznych - 2017


Studentko, Studencie,
w miesiącu czerwcu 2017 r udostępniony został Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych.
Jest on dostępny po zalogowaniu do USOSweb, tak aby każdy student mógł ocenić tylko te zajęcia, które miał w planie zajęć.
Ankieta jest w 100% anonimowa. Wyniki są przedstawiane jako średnia arytmetyczna dla każdego z ocenianych przedmiotów i wykładowców oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Ankieta zawiera tylko 5 pytań (wcześniej 13) i jej wypełnianie trwa ok. 10 sekund!
Ankieta jest dostępna tylko w czerwcu w: usosweb.utp.edu.pl

Sukces studentek z TŻiŻC

Podsumowano tegoroczną edycję warsztatów dla studentów w ramach programu Yes4YETI (Youth Employment and Training Initiative), które od czterech lat organizuje Cereal Partners Poland Toruń-Pacific.

Projekt studentek naszego Wydziału z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka okazał się najlepiej ocenionym projektem.

Paniom Annie Florczyk, Joannie Hodyl i Joannie Feldheim GRATULUJEMY !!!

Więcej informacji znajduje się w artykule: Finał 4. edycji studenckich warsztatów, 2017-05-24

TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI - nowe studia podyplomowe

Na Wydziale zostały utworzone nowe  studia podyplomowe z zakresu 
„TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI”

Oferta jest odpowiedzią na zgłaszaną potrzebę ustawicznego kształcenia, a także nabywania umiejętności praktycznych w obszarze technologii wody dla potrzeb przemysłowych i technologii ścieków przemysłowych.
Program studiów uwzględnia zmiany zachodzące w obszarze prawa wodnego, które są wynikiem implementacji europejskiej ramowej dyrektywy wodnej.
Oferta kierowana jest w szczególności do osób zajmujących się tą problematyką w przedsiębiorstwach typu produkcyjnego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://wtiich.utp.edu.pl/studia-podyplomowe.