Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

  • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP

Członkowie:

  • dr inż. Agnieszka Bajorek
  • dr inż. Alicja Gackowska
  • dr inż. Anna Zalewska
  • dr Piotr Schillak (IMiF)
  • mgr inż. Agnieszka Michalik

Student

  • Artur Sommerfeld

Interesariusze zewnętrzni