Wybory na kadencję 2016-2020

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Terminarz czynności wyborczych (od 17.03.2016 r.)

Komunikat nr 2 (kandydatura na funkcję Dziekana)

Komunikat nr 6 (wybór Dziekana)

Komunikat nr 8 (wybór prodziekanów i członków Senatu)

Komunikat nr 12 (wybór członków Rady Wydziału)

 

Komunikat nr 2 Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (wybór członków Rady Wydziału)

 

Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie http://www.utp.edu.pl/pl/wybory-na-kadencje-2016-2020.