Władze Wydziału

 
 
Dziekan:
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP
e-mail: Jolanta.Tomaszewska@utp.edu.pl
tel. +48 52 374-90-52
 
Prodziekan ds. nauki:
dr inż. Ireneusz Grubecki
e-mail: Ireneusz.Grubecki@utp.edu.pl
tel. +48 52 374-90-22
 
 
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich:
dr inż. Grażyna Gozdecka
e-mail: Grazyna.Gozdecka@utp.edu.pl
tel. +48 52 374-90-56