Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Kształcenie realizowane jest przez dwa wydziały:

Specjalności:

 

Specjalność - Inżynieria żywności

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Surowce roślinne i ich pozyskiwanie
 • Surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie
 • Mikrobiologia żywności
 • Chemia żywności
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Ocena sensoryczna żywności
 • Bezpieczeństwo produkcji żywności, systemy jakości
 • Żywienie człowieka
 • Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie: nauk matematyczno – fizycznych, nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami.
 • Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.
 • Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.
 • Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży spożywczej, tak ogólnych jak i specjalistycznych.
 • Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić kalkulację ekonomiczną.
 • Potrafi analizować problemy związane z procesem technologicznym przetwarzania żywności zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.
 • Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.
 • Charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki.
 • Posiada wiedzę w zakresie zasad technologicznych i optymalizacji poszczególnych składowych procesu technologicznego oraz efektywnego przygotowania i przeprowadzenia procesu produkcyjnego.
 • Posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą produkującą żywność przetworzoną.
 • Potrafi czynnie posługiwać się techniką komputerową.
 • Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy.
 • Jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu inżyniera technologa przemysłu spożywczego.

Plany studiów

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.