Technologia chemiczna

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Specjalności:

Studia stacjonarne, drugiego stopnia

 


 

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Specjalność - analityka chemiczna i spożywcza

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Technologia chemiczna - surowce i procesy
 • Inżynieria chemiczna
 • Termodynamika techniczna
 • Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego
 • Chemia żywności
 • Analiza surowców i ocena produktów przemysłu spożywczego
 • Chemiczne skażenia żywności
 • Analiza instrumentalna produktów spożywczych
 • Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi i spożywczymi
 • Analiza produktów żywnościowych i kosmetycznych
 • Nowoczesne techniki analityczne
 • Organizacja laboratorium analitycznego

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Wprowadzania i stosowania odpowiednich metod analitycznych zgodnie z wymaganiami UE, które nakładają na laboratoria konieczność certyfikacji i akredytacji.
 • Pobierania i przygotowywania materiału do badań i wykonywania analiz laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych.
 • Interpretacji wyników badań oraz oceny ich jakości.
 • Rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.
 • Pracy w laboratoriach przemysłowych, analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.
 • Laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska, a także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Specjalność - biotechnologia przemysłowa

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Technologia chemiczna - surowce przemysłowej syntezy chemicznej
 • Technologia chemiczna - procesy przemysłowej syntezy chemicznej
 • Inżynieria chemiczna
 • Biochemia z enzymologią
 • Kinetyka bioprocesowa
 • Reaktory biochemiczne

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Pracy w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, zarówno w zapleczu badawczym, jak i projektowym.
 • Pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie analityki i podstawowych prac badawczych, także z wykorzystaniem materiału biologicznego.
 • Wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej do prowadzenia procesów chemicznych i biotechnologicznych.
 • wykonywania podstawowych obliczeń technologicznych, prowadzenia, usprawniania i wdrażania procesów.

Specjalność - chemia i technologia kosmetyków

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Chemia bionieorganiczna
 • Chemia surowców i produktów kosmetycznych
 • Technologia produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej

Absolwent nabywa umiejętności:

 • w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych, ich zastosowania oraz oceny jakości,
 • planowania, doboru sprzętu i przeprowadzania procesu technologicznego otrzymywania produktu kosmetycznego.

Specjalność - technologia procesów chemicznych

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Technologia chemiczna - surowce przemysłowej syntezy chemicznej
 • Technologia chemiczna - procesy przemysłowej syntezy chemicznej
 • Inżynieria chemiczna.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Uruchomienia i kierowania nowoczesną produkcją substancji chemicznych oraz modernizacji procesów technologicznych do wytwarzania artykułów rynkowych.
 • Przygotowania projektu procesowego z bilansem materiałowym, koncepcją utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków, doborem aparatury i rachunkiem ekonomicznym.
 • Pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych i kontrolnych, przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych.
 • Wykonywania podstawowych obliczeń technologicznych, prowadzenia, usprawniania i wdrażania procesów.

 

Plany studiów


 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry

Specjalności:

 • Technologia procesów chemicznych
 • Biotechnologia przemysłowa
 • Analityka chemiczna i spożywcza
 • Nowoczesne technologie materiałowe

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku technologia chemiczna wymienionych wyżej specjalności będą posiadali umiejętności w zakresie rozumienia podstawowych problemów technologicznych i wykonywania obliczeń technologicznych oraz prowadzenia, wdrażania i usprawniania procesów jednostkowych. Ponadto absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań technologicznych w dziedzinie związanej ze specjalnością technologie procesów chemicznych, analityka chemiczna i spożywcza i biotechnologia przemysłowa. Są przygotowani do tworzenia od podstaw nowych technologii. Nabyte kwalifikacje upoważniają ich również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, biurach projektowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach i sektorach administracji i zarządzania.

Absolwent jest przygotowany do ustawicznego kształcenia, np. w postaci studiów podyplomowych lub też do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckie).

 

Plany studiów

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.