Zakład Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych

Skład osobowy:

 • dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. UTP - kierownik Zakładu
  pok. 233, tel. 52 374-90-52
  e-mail: kazimierz.piszczek (at) utp.edu.pl
 • dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. nadzw. UTP
  pok. 89, tel. 52 374-90-79
  e-mail: edwin.makarewicz (at) utp.edu.pl
 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP
  pok. 233, tel. 52 374-90-52
  e-mail: jolanta.tomaszewska (at) utp.edu.pl
 • dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. nadzw. UTP
  pok. 240, tel. 52 374-90-93
  e-mail: stanislaw.zajchowski (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Joanna Kowalik
  pok. 88, tel. 52 374-90-69
  e-mail: Joanna.Kowalik (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Anna Zalewska
  pok. 88, tel. 52 374-90-69
  e-mail: anna.zalewska (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Katarzyna Skórczewska
  pok. 237, tel. 52 374-90-54
  e-mail: katarzyna.skorczewska (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Iwona Dobiała
  pok. 87, tel. 52 374-90-69
  e-mail: iwona.dobiala (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Krzysztof Lewandowski
  pok. 238, tel. 52 374-90-54
  e-mail: krzysztof.lewandowski (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Jacek Mirowski
  pok. 240, tel. 52 374-90-53
  e-mail: jacek.mirowski (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Przemysław Siekierka
  pok. 238, tel. 52 374-90-54
  e-mail: przemyslaw.siekierka (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Magdalena Tworek
  pok. 87, tel. 52 374-90-69
  e-mail: Magdalena.Tworek (at) utp.edu.pl

Tematyka naukowo-badawcza:

 • Modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw polimerowych
 • Modyfikacja i przetwórstwo PVC
 • Kompozyty polimerowo-drzewne
 • Kompozyty specjalne
 • Nanokompozyty polimerowe
 • Formowanie wyprasek wtryskowych
 • Recykling materiałowy
 • Wytłaczanie profili otwartych lub zamkniętych
 • Badanie właściwości kompozytów polimerowych
 • badania wodorozcieńczalnych kompozycji plastizolu PVC z różnymi dyspersjami i roztworami polimerów oraz kopolimerów winylowych i akrylowych
 • badania kompozycji termoreaktywnych farb proszkowych z polimerami winylowymi i akrylowymi
 • badania kompozycji bitumu z polimerami proszkowymi i innymi dodatkami
  określenie warunków galwanicznego nakładania powłok metalowych
 • badania kompozycji lakierowych na tynki, betony, powierzchnie metalowe i drewniane
 • badania odporności chemicznej pigmentów kadmowych oraz spinelowych na środowiska alkaliczne i kwaśne

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • plastografometr Brabendera
 • wtryskarka hydrauliczna Victory 120 firmy Engel
 • wtryskarka WH80Ap
 • wytłaczarka dwuślimakowa z zintegrowanym systemem współbieżnym i przeciwbieżnym firmy Zamak Mercator
 • wytłaczarka T32
 • walcarka
 • prasa hydrauliczna 30T
 • młynek wolnoobrotowy do tworzyw polimerowych Rapid
 • ploter frezujący firmy Seron 6090
 • suszarki do tworzyw
 • maszyna wytrzymałościowa Zwick Roell
 • maszyna wytrzymałościowa Tira Test 2200
 • twardościomierz Rockwella do badania twardości tworzyw
 • twardościomierze do badania twardości w skali Shore'a A i D firmy Zwick Roell
 • urządzenia do badania udarności tworzyw metodą Charpy'ego Zwick Roell
 • urządzenie do nacinania karbów firmy Zwick Roell
 • stanowiska do badań zmęczeniowych i starzeniowych
 • komora starzeniowa Q-SUN Xe-1-B
 • urządzenie do badania właściwości cieplnych tworzyw metodą HDT (temperatura ugięcia pod obciążeniem) i Vicata (temperatura mięknienia)
 • mikroskop optyczny NICON ECLIPSE E40 POL ze stolikiem grzewczo-chłodzącym Linkam i wizualizacją obrazu
 • mikroskopy optyczne polaryzacyjny i interferencyjny
 • mikrotom
 • różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 204 F1 firmy Netzsch
 • termowaga TG 209 F3 firmy Netzsch
 • stanowisko do badania dynamicznych właściwości mechanicznych DMA 242 D firmy Netzsch
 • stanowisko do analizy dielektrycznej DEA 230/1 firmy Netzsch
 • piknometr helowy  Pycnomatic firmy Thermo Scientific
 • stanowisko do badań reologicznych  firmy Dynisco
 • plastometr obciążnikowy
 • urządzenie do pomiaru tarcia adhezyjnego własnej konstrukcji
 • suszarki próżniowe i suszarki laboratoryjne Binder
 • dezintegrator ultradźwiękowy Sonopuls 3200 Bandelin
 • homogenizator Ultra Turrax T25
 • mechaniczne mieszadło szybkoobrotowe Ika Eurostar 6000
 • mieszadła magnetyczne
 • młynki laboratoryjne
 • komora rękawicowa do zaważania nanocząstek
 • zestaw do oznaczania lepkości roztworów polimerów
 • wirówka laboratoryjna
 • prasa laboratoryjna
 • SaltCab-150 - komora do solnych testów korozyjnych (108 L)

Działalność dydaktyczna:

 • metalowe i organiczne powłoki ochronne
 • materiałoznawstwo i mechanizmy korozji
 • metody badań powłok ochronnych
 • zabezpieczenia antykorozyjne obiektów przemysłowych

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Zakładzie Technologii Polimerów koncentrują się wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z podstawami fizykochemii polimerów, prowadzeniem przemysłowych procesów wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych, ich właściwościami oraz możliwością zastosowania z uwzględnieniem wymagań odbiorcy.

Proces dydaktyczny i działalność naukowo - badawcza realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach laboratoryjnych. Nowoczesne wyposażenie Zakładu w urządzenia badawcze i przetwórcze, a także kadra naukowa i dydaktyczna daje gwarancję uzyskania wiedzy na poziomie europejskim. Zakład współpracuje z uczelniami polskimi i zagranicznymi. Współpraca ta obejmuje możliwość studiowania w ramach europejskiego programu SOKRATES-ERASMUS, wspólne prowadzonie prac naukowo-badawczych jak rozwój kadry naukowej.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu pozwala na coroczne publikowanie artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, udział w znaczących konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych. Prace wykonywane są w ramach badań statutowych oraz badań własnych, ale także w ramach grantów badawczych i promotorskich. Od początku istnienia do dnia dzisiejszego Zakład ukończyło ponad 500 magistrów inżynierów i inżynierów. Zakład wypromował także 9 doktorów nauk technicznych.

 

Oferta usługowa:

Zrealizowane granty badawcze:

7 T08E 049 20
„Poliolefiny o strukturze i właściwościach modyfikowanych napełniaczami proszkowymi“
Kierownik grantu: mgr inż. Anna Banasiak

4 T08E 048 22
„Polimery termoplastyczne modyfikowane napełniaczem drewnopochodnym; preperatyka, przewórstwo i właściwości”
Kierownik grantu: dr Stanisław Zajchowski

3 T08E 016 27
„Zjawiska w przepływie podczas wtryskiwania stopionego polietylenu z różną zawartością talku”
Kierownik grantu: dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Adres:

Zakład Technologii Polimerów i Powłok Ochronnych
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
tel: 52 374-90-52, 52 374-90-54
fax: 52 374-90-05