Zakład Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego

Skład osobowy:

 • dr inż. Grażyna Gozdecka - kierownik Zakładu
  pok. 308, tel. 52 374-90-56
  e-mail: grazyna.gozdecka (at) utp.edu.pl
 • prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk
  pok. 137, tel. 52 374-90-78, 52 374 90 29
  e-mail: szyjczuk (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Wojciech Poćwiardowski
  pok. 308, tel. 52 374-90-57
  e-mail: wojciech.pocwiardowski (at) utp.edu.pl
 • dr Józef Sadkiewicz
  pok. 305
  e-mail: jozef.sadkiewicz (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Dorota Ziółkowska
  pok. 137, tel. 52 374-90-24, 52 374-90-29
  e-mail: dorota.ziolkowska (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Joanna Szulc
  pok. 308, tel. 52 374-90-57
  e-mail: joanna.szulc (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Małgorzata Bąk
  pok. 308, tel. 52 374-90-81
  e-mail: malgorzata.bak (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Justyna Michałko
  pok. 308, tel. 52 374-90-57
  e-mail: justyna.michalko (at) utp.edu.pl
 • Grażyna Gordon
  pok. 155, 137, tel. 52 374-90-28, 52 374-90-24
  e-mail: grazyna.gordon (at) utp.edu.pl

Działalność dydaktyczna:

 • chemia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej (informacje dla studentów w załącznikach)
 • materiały pochodzenia naturalnego (informacje dla studentów w załączniku)
 • materiały ceramiczne (informacje dla studentów w załączniku)
 • materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia
 • metodologia analizy on-line (informacje dla studentów w załączniku)
 • kontrola procesowa w produkcji materiałów / process control in chemical technology
  (informacje dla studentów w załączniku / information for students in attachment)
 • termodynamika techniczna i chemiczna
 • zastosowanie analizy chemometrycznej w analityce żywności
 • technologia żywności
 • chemia żywności (informacje dla studentów: ćwiczenia, laboratorium)
 • grafika inżynierska
 • informatyka chemiczna
 • maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego (informacje dla studentów: projekt)

Tematyka naukowo-badawcza:

 • Wykorzystanie metod komputerowych do badania produktów spożywczych
 • Granulowanie produktów spożywczych
 • analiza surfaktantów i polimerów jonowych
 • zastosowanie procesów strącania i adsorpcji do usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków
 • usuwanie zawiesin z wód i ścieków metodami koagulacji i flokulacji
 • identyfikacja faz metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej
 • modelowanie oddziaływań molekularnych

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • Urządzenie do badań wytrzymałościowych żywności firmy Zwick
 • Zestaw do badania emulsji Turbiscan
 • System do oznaczania azotu metodą Kjeldahla firmy Büchi
 • Mineralizator mikrofalowy firmy Milestone
 • Refraktometr firmy Rudolph
 • Spektrofotometr NIR firmy Büchi
 • System do oznaczania tłuszczu firmy Büchi
 • Laserowy miernik wielkości cząstek firmy Fritsch
 • Rozdrabniacze firmy Retsch
 • Suszarka rozpyłowa firmy Büchi
 • Uniwersalne urządzenie do badań wytrzymałościowych firmy Instron
 • Mieszarka do cieczy nienewtonowskich
 • Plotery solwentowe i laserowe
 • Granulator talerzowy własnej konstrukcji
 • Przesiewacz wibracyjny własnej konstrukcji
 • dyfraktometr rentgenowski firmy SEIFERT
 • spektrofotometry Vis i UV-Vis

Adres:

Zakład Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
tel: 52 374-90-81, 52 374-90-80
fax: 52 374-90-05

 

ZałącznikWielkość
informator dla WIM - st. niestacjonarne180.65 KB
informator dla WIM - st. stacjonarne184.33 KB
info: materiały pochodzenia naturalnego148.87 KB
info: materiały ceramiczne171.64 KB
info: metodologia analizy on-line173.12 KB
info: kontrola procesowa w produkcji materiałów / process control in chemical technology145.66 KB