Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej

Skład osobowy:

 • dr inż. Ireneusz Grubecki - kierownik Zakładu,
  e-mail: Ireneusz.Grubecki (at) utp.edu.pl, 
  pok. 117, tel. 52-374-90-22
 • dr hab. inż. Włodzimierz Sokół, prof. nadzw. UTP, 
  e-mail: Wlodzimierz.Sokol (at) utp.edu.pl, 
  pok. 118, tel. 52-374-90-87
 • dr inż. Sylwia Kwiatkowska-Marks,
  e-mail: Sylwia.Kwiatkowska-Marks (at) utp.edu.pl,
  pok. 20, tel. 52-374-90-49
 • dr inż. Justyna Miłek,
  e-mail: Justyna.Milek (at) utp.edu.pl, 
  pok. 20, tel. 52-374-90-49
 • dr inż. Ilona Trawczyńska,
  e-mail: Ilona.Trawczynska (at) utp.edu.pl, 
  pok. 116, tel. 52-374-90-96
 • dr inż. Sławomir Żak
  e-mail: Slawomir.Zak (at) utp.edu.pl
  pok. 18, tel. 52-374-90-37
 • mgr inż. Stanisław Bartoś, 
  e-mail: Stanislaw.Bartos (at) utp.edu.pl, 
  pok. 120, tel. 52-374-90-21
 • Jolanta Chrzanowska,  
  e-mail: Jolanta.Chrzanowska (at) utp.edu.pl, 
  pok. 120, tel. 52-374-90-21

Tematyka naukowo-badawcza:

 • Immobilizowane biokatalizatory do ciągłych procesów biotransformacji (kwas L-asparaginowy, cukier inwertowany, rozkład nadtlenku wodoru przez katalazę).
 • Mikrokapsułkowanie substancji biologicznie aktywnych metodą inkluzji w alginianach i silanach.
 • Optymalizacja bioreaktorów i warunków hodowli mikroorganizmów.
 • Biosorpcja metali ciężkich.
 • Permeabilizacja komórek drożdży.

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • Bioreaktor BIOSTAT A firmy B.Braun Biotech International
 • Spektofotometr UV/VIS V-530
 • Liofilizator ALPHA 1-2 LDplus
 • Reometr R/S Plus CC

Działalność dydaktyczna:

Kierunek studiów - Technologia Chemiczna

Kierunek studiów - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Kierunek studiów - Inżynieria Materiałowa

 • inżynieria procesowa
 • biomateriały

 

Adres:

Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
tel: 52 374-90-66,
fax: 52 374-90-05

 

ZałącznikWielkość
Spis dorobku Katedry z lat 2001-2014496.8 KB