Zakład Chemii Organicznej

Skład osobowy:

 • dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP - kierownik Zakładu
  pok. 78d, tel. 52 374-91-12
  e-mail: janina.kabatc (at) utp.edu.pl
 • prof. dr hab. Ryszard Gawinecki
  pok. 113, tel. 52 374-90-70
  e-mail: Ryszard.Gawinecki (at) utp.edu.pl
 • dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. nadzw. UTP
  pok. 47, tel. 52 374-90-27
  e-mail: borys.osmialowski (at) utp.edu.pl
  www: kcho.utp.edu.pl/BO/
 • dr inż. Robert Dobosz
  pok. 78b, tel. 52 374-91-14
  e-mail: Robert.Dobosz (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Agnieszka Skotnicka
  pok. 78c, tel. 52 374-91-11
  e-mail: Agnieszka.Skotnicka (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Kostrzewska
  pok. 22, tel. 52 374-90-64
  e-mail: katarzyna.kostrzewska (at) utp.edu.pl
 • Ewa Masiak
  pok. 24, tel. 52 374-90-35
  e-mail: Ewa.Masiak (at) utp.edu.pl
 • Stanisław Nowosad
  pok. 24, tel. 52 374-90-35
  e-mail: Stanislaw.Nowosad (at) utp.edu.pl

 

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • Spektrofotometr UV-VIS z termostatowanym uchwytem czteropozycyjnym
 • Spektrofotometr UV-VIS Agilent Technology
 • Spektrofluorymetr z przystawką temperaturową w zakresie od -30oC do 50oC z możliwością mieszania zawartości kuwety i miareczkowania bez otwierania komory oraz przystawką do pomiarów w ciele stałym
 • Spektrofluorymetr
 • Zestaw do pomiarów cyklowoltamperometrycznych
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy z przystawką fotokolorymetryczną umożliwiającą pomiary w zakresie światła UV-VIS
 • Argonowy laser przestrajalny o długości fali emisji 480 i 514 nm.

Adres:

Zakład Chemii Organicznej
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
     ul. Seminaryjna 3
     85-326 Bydgoszcz

 

ZałącznikWielkość
Wykaz publikacji naukowych pracowników Zakładu Chemii Organicznej z lat 2010-2016329.49 KB
Wybrane publikacje z lat 2007-2013133.49 KB
Wybrane publikacje pracowników z lat 1997-2006117.42 KB
Protokół z wykonania ćwiczenia197.05 KB