Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Skład osobowy:

 • dr hab. Jacek Szymura, prof. nadzw. UTP - kierownik Zakładu
    
  pok. 106, tel. 52 374-90-51
    e-mail: Jacek.Szymura (at) utp.edu.pl
 • dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. nadzw. UTP
    pok. 148, tel. 52 374-90-33
    e-mail: Malgorzata.Kaczorowska (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Katarzyna Jurek
    pok. 149, tel. 52 374-90-74
    e-mail: Katarzyna.Jurek (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Jan Lamkiewicz
    pok. 164, tel. 52 374-90-50
    e-mail: Jan.Lamkiewicz (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Ewa Maćkowska
    pok. 135, tel. 52 374-90-48
    e-mail: Ewa.Mackowska (at) utp.edu.pl
 • dr Elżbieta Radzymińska-Lenarcik
    pok. 108, tel. 52 374-90-65
    e-mail: Elzbieta.Radzyminska-Lenarcik (at) utp.edu.pl
 • dr Terese Rauckyte-Żak
    pok. 147, tel. 52 374-90-63
    e-mail: Teresa.Rauckyte-Zak (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Mariusz Sulewski
    pok. 146, tel. 52 374-90-76
    e-mail: Mariusz.Sulewski (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Katarzyna Witt
    pok. 54, tel. 52 374-90-55
    e-mail: Katarzyna.Witt (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Justyna Czajka
    pok. 54, tel. 52 374-90-55
    e-mail: Justyna.Czajka (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Lamkiewicz
    pok. 162, tel. 52 374-90-73
    e-mail: Katarzyna.Lamkiewicz (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Monika Osińska
    pok. 162, tel. 52 374-90-73
    e-mail: Monika.Osinska (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Barbara Przyjazna
    pok. 162, tel. 52 374-90-73
    e-mail: Barbara.Przyjazna (at) utp.edu.pl

Tematyka naukowo-badawcza:

 • Metody chemometryczne w analityce
 • Komputerowo wspomagana interpretacja widm mas głównie związków pierwiastków multiizotopowych
 • Synteza układów tlenkowych na drodze procesów zol-żel w kontekście ich zastosowań w projektowaniu katalizatorów metalicznych
 • Stabilizacja małych ugrupowań metalicznych na powierzchni nośnika oraz metody ich fizyko-chemicznej charakterystyki
 • Reakcje katalityczne w ochronie środowiska
 • Dekoloryzacja ścieków barwnych
 • Rozkład barwników poprzez utlenianie z zastosowaniem różnych utleniaczy (UV, O3, H2O2, Na2S2O8, pogłębione utlenianie)
 • Chemia związków koordynacyjnych (struktura, trwałość, itp.)
 • Optymalizacja procesów syntezy związków koordynacyjnych (np. kompleksów pochodnych  β-diketonów z jonami metali)
 • Zastosowanie metod HRMS i MS/MS do badania struktury związków koordynacyjnych i innych
 • Układy fotopolimeryzujące
 • Sondy i znaczniki spektroskopowe
 • Synteza i charakterystyka fotofizyczna luminoforów nieorganicznych
 • Ekstrakcja rozpuszczalnikowa jonów metali w układzie ciecz-ciecz
 • Zastosowanie technik membranowych do separacji jonów metali z mieszanin środowiskowych, odzysk metali z odpadów, ścieków, roztworów środowiskowych
 • Biopaliwa

Publikacje

 • M.A. Kaczorowska, ”Electron Capture Dissociation and Collision Induced Dissociation Behavior of Peptides Containing Methionine, Selenomethionine and Oxidized Methionine.” International Journal of Mass Spectrometry, 2015, 54-58.

Bezpłatny dostęp do artykułu pod adresem: http://authors.elsevier.com/a/1Rn4Q4xT2ukReE

DOI information: 10.1016/j.ijms.2015.08.012

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • Aparat do izotachoforezy
 • MINIPAL firmy Philips - Kompaktowy energodyspersyjny spektrometr rentgenowski do analizy jakościowej i ilościowej
 • Energodyspersyjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF
 • Spektrofotometr UV-Vis
 • Stanowisko do badań potencjometrycznych

Działalność dydaktyczna:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia analityczna
 • Spektrometria mas
 • Ochrona środowiska
 • Analiza żywności
 • Informacja naukowo-techniczna
 • Pozwolenia zintegrowane i ocena oddziaływania na środowisko
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa
 • Chemia
 • Angielska terminologia techniczna

Adres:

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
tel: 52 374-90-51
fax: 52 374-90-05

 

ZałącznikWielkość
Wybrane publikacje - do roku 200691.53 KB
Wybrane publikacje naukowe oraz patenty pracowników (lata 2010-2015)153.93 KB