Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:

 • dr inż. Grażyna Wejnerowska – kierownik Zakładu
  e-mail: grazyna.wejnerowska (at) utp.edu.pl
 • dr hab. Halyna Marshalok, prof nadzw. UTP
  e-mail: halyna.marshalok (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Łukasz Dąbrowski
  e-mail: lukasz.dabrowski  (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Alicja Gackowska
  e-mail: alicja.gackowska (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Maria Kowalska
  e-mail: maria.kowalska (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Anna Ciaciuch
  e-mail: anna.ciaciuch (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Przygoda
  e-mail: katarzyna.przygoda (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Waldemar Studziński
  e-mail: waldemar.studzinski (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Belka
  e-mail: katarzyna.belka (at) utp.edu.pl
 • mgr Ewa Krüger
  e-mail: kruger (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Karolina Lelewer
  e-mail: lelewer (at) utp.edu.pl

Tematyka naukowo-badawcza:

 • przemiany związków chloroorganicznych w środowisku
 • projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków
 • opracowywanie metod oznaczania zanieczyszczeń środowiska i żywności
 • oznaczanie wybranych konserwantów w kosmetykach
 • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach środowiskowych i w żywności
 • optymalizacja ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym (CO2) do wydzielania związków biologicznie aktywnych z nasion

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • chromatografy gazowe HP5890 sprzężone ze spektrometrem mas HP5972 oraz detektorami FID i ECD
 • chromatograf gazowy HP6890 z detektorem FID oraz detektorem emisji atomowej (AED)
 • chromatograf cieczowy Merck z detektorami RI, UV-Vis
 • chromatograf cieczowy Schimadzu z detektorami FL, UV-Vis
 • absorpcyjny spektrometr atomowy (AAS)
 • spektrometr UV-Vis z matrycą diodową
 • spektrometry UV-Vis jednokanałowe
 • aparat do ekstrakcji nadkrytycznym di tlenkiem węgla LIZARD 2001
 • analizator ogólnego węgla organicznego Sievers Innovox
 • analizator wielofunkcyjny HACH 3900

Działalność dydaktyczna:

 • ochrona powietrza atmosferycznego
 • gospodarka odpadami
 • technologia wody i ścieków
 • monitoring środowiska 
 • zagrożenia ekologiczne i bezpieczeństwo pracy
 • metody instrumentalne
 • pobieranie i przygotowanie próbek do analizy
 • ocena i kontrola jakości żywności

Oferta usługowa:

 • analizy instrumentalne - oznaczanie zanieczyszczeń środowiska i żywności (pestycydy, PCB, WWA, substancje ropopochodne i in.)
 • analizy fizykochemiczne - oznaczanie wskaźników sumarycznych (ChZT, BZT, OWO i in.)
 • oznaczanie metali w próbkach środowiskowych i żywności
 • optymalizacja ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym (CO2) do wydzielania związków biologicznie aktywnych z nasion
 • projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków

Adres:

Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
tel: 52 374-90-40, 52 374-90-41
fax: 52 374-90-05

 

ZałącznikWielkość
Wybrane publikacje naukowe i uzyskane patenty - do roku 2015141.58 KB