Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska

Skład osobowy:

 • dr inż. Grażyna Wejnerowska – kierownik Zakładu
  e-mail: grazyna.wejnerowska (at) utp.edu.pl
 • dr hab. Halyna Marshalok, prof nadzw. UTP
  e-mail: halyna.marshalok (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Łukasz Dąbrowski
  e-mail: lukasz.dabrowski  (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Alicja Gackowska
  e-mail: alicja.gackowska (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Maria Kowalska
  e-mail: maria.kowalska (at) utp.edu.pl
 • dr inż. Anna Ciaciuch
  e-mail: anna.ciaciuch (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Przygoda
  e-mail: katarzyna.przygoda (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Waldemar Studziński
  e-mail: waldemar.studzinski (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Belka
  e-mail: katarzyna.belka (at) utp.edu.pl
 • mgr Ewa Krüger
  e-mail: kruger (at) utp.edu.pl
 • mgr inż. Karolina Lelewer
  e-mail: lelewer (at) utp.edu.pl

Tematyka naukowo-badawcza:

 • przemiany związków chloroorganicznych w środowisku
 • projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków
 • opracowywanie metod oznaczania zanieczyszczeń środowiska i żywności
 • oznaczanie wybranych konserwantów w kosmetykach
 • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach środowiskowych i w żywności
 • optymalizacja ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym (CO2) do wydzielania związków biologicznie aktywnych z nasion

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • chromatografy gazowe HP5890 sprzężone ze spektrometrem mas HP5972 oraz detektorami FID i ECD
 • chromatograf gazowy HP6890 z detektorem FID oraz detektorem emisji atomowej (AED)
 • chromatograf cieczowy Merck z detektorami RI, UV-Vis
 • chromatograf cieczowy Schimadzu z detektorami FL, UV-Vis
 • absorpcyjny spektrometr atomowy (AAS)
 • spektrometr UV-Vis z matrycą diodową
 • spektrometry UV-Vis jednokanałowe
 • aparat do ekstrakcji nadkrytycznym di tlenkiem węgla LIZARD 2001
 • analizator ogólnego węgla organicznego Sievers Innovox
 • analizator wielofunkcyjny HACH 3900

Działalność dydaktyczna:

 • ochrona powietrza atmosferycznego
 • gospodarka odpadami
 • technologia wody i ścieków
 • monitoring środowiska 
 • zagrożenia ekologiczne i bezpieczeństwo pracy
 • metody instrumentalne
 • pobieranie i przygotowanie próbek do analizy
 • ocena i kontrola jakości żywności

Oferta usługowa:

 • analizy instrumentalne - oznaczanie zanieczyszczeń środowiska i żywności (pestycydy, PCB, WWA, substancje ropopochodne i in.)
 • analizy fizykochemiczne - oznaczanie wskaźników sumarycznych (ChZT, BZT, OWO i in.)
 • oznaczanie metali w próbkach środowiskowych i żywności
 • optymalizacja ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym (CO2) do wydzielania związków biologicznie aktywnych z nasion
 • projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków

Adres:

Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz
tel: 52 374-90-40, 52 374-90-41
fax: 52 374-90-05

 

ZałącznikWielkość
Wybrane publikacje naukowe i uzyskane patenty - do roku 2015141.58 KB

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.