Wydziałowe Laboratorium Doświadczalne

Skład osobowy:

 • mgr inż. Izabela Grela
 • mgr inż. Karina Mroczyńska
 • mgr Iryna Shyychuk

Specjalistyczna aparatura badawcza:

 • Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)

  osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr inż. Izabela Grela, tel.: 52 374-91-20

  • spektrometr Ascend III firmy Bruker o częstotliwości 400MHz (9,4T) z konsolą Avance III HD;
   wyposażenie:
   • sonda BBO 5mm,
   • sonda BBI 5mm,
   • ewaporator do badań w niskich temperaturach (do -70ºC);
   • oprogramowanie: TopSpin 3.2
   • dwa kanały pomiarowe (możliwość pomiarów 2D (1H-XBB))
 • Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni (IR)

  osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr inż. Karina Mroczyńska, tel.: 52 374-90-26

  • spektrometry FT-IR firmy Bruker:
   • Vector 22 (do pomiarów folii oraz ciał stałych w postaci tabletki KBr metodą transmisyjną)
   • Alpha (pomiary metodą odbiciową ATR (Attenuated Total Reflectance) na diamentowej przystawce typu P; zakres pomiarowy: 360 – 7000 cm-1; minimalna rozdzielczość: 2cm-1; oprogramowanie: OPUS 6.5)
 • Pracownia Analizy Termograwimetrycznej (DTA, TGA)

  osoba odpowiedzialna za pracownię: mgr Iryna Shyychuk, tel.: 52 374-91-15

  • Derivatograph Q – 1500D firmy MOM;
   aparat rejestruje ubytek masy w zależności od temperatury, zmianę różnicy temperatury pomiędzy próbką badaną a wzorcową (Al2O3) oraz szybkość ubytku masy w funkcji czasu;
   możliwe jest badanie próbek w fazie ciekłej lub stałej – zmielonej (im większe rozdrobnienie, tym lepsza jakość analizy).
   Parametry analizy:
   - nagrzewanie do 1000st.C
   - szybkość nagrzewania 0,6 – 20st.C/min
   - atmosfera powietrza lub innego inertnego gazu
   - masa próbki 0,1 – 1g

Adres:

Wydziałowe Laboratorium Doświadczalne
    ul. Seminaryjna 3
    85-326 Bydgoszcz
    tel: 52 374-91-20, 52 374-90-26, 52 374-91-15
    fax: 52 374-90-05

 

ZałącznikWielkość
Opis próby65.13 KB
Szablon opisu próby267.27 KB