Rekrutacja

 

Dobry start do dobrej pracy !

dwa kierunki o profilu praktycznym:

- Inżynieria materiałowa

- Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Nowość !

chemia i technologia kosmetyków - nowa specjalność na kierunku technologia chemiczna

Oferta kształcenia

 
 

 

Oferta kształcenia (ulotka).

Kierunki kształcenia prowadzone na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Kryteria przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na r.ak. 2017/2018 (uchwały, kryteria, terminy, ...)

Rejestracja internetowa: rekrutacja.utp.edu.pl rozpoczęła się 5 czerwca 2017 r.

Obecnie (do 24 lipca) trwają: rekrutacja uzupełniająca oraz składanie dokumentów dla zakwalifikownych.

Studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczną się w semestrze letnim 2017/2018.