Rada Wydziału

 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP - Dziekan
 • dr inż. Ireneusz Grubecki – Prodziekan ds. Nauki
 • dr inż. Grażyna Gozdecka – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • dr Adam Dittmar-Wituski - Dyrektor Instytutu Matematyki i Fizyki
 • prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
 • prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
 • prof. dr hab. Ryszard Gawinecki
 • prof. dr hab. Marek Lassak
 • prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk
 • dr hab. Janusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Małgorzata Kaczorowska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Zdzisław Kucybała, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Halyna Marshalok, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Włodzimierz Sokół, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Jacek Szymura, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Andrzej Wrzyszczyński, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. nadzw. UTP, (Solidarność)
 • dr hab. Sylwia Zielińska - Raczyńska, prof. nadzw. UTP
 • dr inż. Beata Jędrzejewska
 • dr inż. Katarzyna Skórczewska
 • dr inż. Grażyna Wejnerowska
 • dr inż. Dorota Ziółkowska
 • mgr inż. Agnieszka Michalik
 • mgr inż. Joanna Szulc
 • Klaudia Ignaczak
 • Paulina Januszewska
 • Karolina Marszan
 • Anna Malicka
 • Anna Przybylska
 • Tomasz Stanio
 • Sławomir Wilczewski
 • Agata Wiśniewska