Warstwy diamentowe otrzymywane metodą CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemicznych w powiązaniu z asocjacją mierzoną technikami NMR.

Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ETIUDA II.

Nr projektu: 2014/12/T/ST5/00028

"Warstwy diamentowe otrzymywane metoda CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemicznych w powiązaniu z asocjacją mierzoną technikami NMR."

Kwota dofinansowania: 73 270,00 PLN

Okres realizacji: 01.10.2014 - 30.09.2015


Kierownik projektu:
mgr inż. Magdalena Kowalska
e-mail: Magdalena.Kowalska@utp.edu.pl
Telefon: +48 52 374 90 34

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski
e-mail: Borys.Osmialowski@utp.edu.pl
Telefon: +48 52 374 90 27