Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich ...

W dniu 18.03.2013 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu umowę nr 00001-61720-OR0200007/12 o dofinansowanie projektu pod tytułem:

"Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW) "

Projekt realizowany jest w ramach:

Programu Operacyjnego: "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13".
Oś priorytetowa 3  Środki służące wspólnemu interesowi.
Środek 3.1.  Działania wspólne.

Projekt realizuje Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.
Wartość projektu: 941 785,00 PLN
Udział Europejskiego Funduszu Rybackiego: 706 338,75 PLN
Okres realizacji: 01.09.2012 - 31.01.2015


Koordynatorem projektu jest:
dr hab. inż. Wojciech Weiner
e-mail: weiner@utp.edu.pl
Telefon: +48 052 374-90-82
 
Opracowanie projektu znajduje się w załączniku.
 
ZałącznikWielkość
projekt_utylizacja_w_porcie_opracowanie.pdf8.24 MB