Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25.03.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3.1, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę Nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 o dofinansowanie projektu:

"Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Wartość projektu: 5 234 298,50 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 190 500,00 PLN
Okres realizacji: 04.2009 - 04.2012

Informacji na temat projektu udzieli Państwu:
doc. dr Stanisław Zajchowski
e-mail: Stanislaw.Zajchowski@utp.edu.pl
Telefon: +48 052 374-90-93

Innowacyjna gospodarkaEU