Aminowe pochodne chalkonów, azachalkonów oraz ich soli jako związki wykazujące istnienie stanu ICT. Synteza i badania spektroskopowe.

Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS VII.

Nr projektu: UMO-2012/07/B/ST4/01417

"Aminowe pochodne chalkonów, azachalkonów oraz ich soli jako związki wykazujące istnienie stanu ICT. Synteza i badania spektroskopowe."

Kwota dofinansowania: 340 000,00 PLN

Okres realizacji: 19.07.2013 - 18.07.2016


Kierownik projektu:
dr inż. Marek Pietrzak
e-mail: Marek.Pietrzak@utp.edu.pl
Telefon: +48 52 374 90 34