Porównanie źródeł światła LED

Badania nad ekonomicznością źródeł światła przeprowadziła grupa studentek studiów magisterskich na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: Ewelina Karsz, Zuzanna Latta, Sonia Michalska, Justyna Nowak, Ewelina Raciniewska, Anna Ryfczyńska, Dorota Żygowska.

 

Oświetlenie jest stosowane w celu uwidocznienia obiektów lub miejsc. Decyduje nie tylko jak widzimy otoczenie ale również jak się w nim czujemy. Stosowanie światła, czyli promieniowania widzialnego,  ma na celu stworzenie odpowiedniego stanowiska świetlnego aby człowiek wykonywał prace wzrokowe w sposób bezpieczny oraz efektywny, nie naruszając wygody widzenia. Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, może doprowadzić do zmęczenia narządu wzroku, obniżenia wydajności pracy, może także powodować pogłębienie wad wzroku.

W ramach projektu prowadzono pomiary na świetlówkach LED, żarówkach halogenowych oraz wolframowych – ich zestawienie można znaleźć w tabeli 1. Analizowano je pod kątem szkodliwości dla zdrowia przeprowadzając pomiar pulsacji strumienia świetlnego oraz ich opłacalności w użytku domowym.

Cały artykuł wraz z wynikami badań oraz wnioskami można przeczytać w załączonym opracowaniu.

Pomiary przeprowadzono w ramach zajęć laboratoryjnych „Materiały dla elektroniki i optoelektroniki” pod opieką prof. O. Shyichuka.

ZałącznikWielkość
projstud_2014_1_optoelektronika.pdf1.51 MB