Praktyki

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej obowiązujące od roku akademickiego 2016/17

 

Opiekunowie praktyk:

  • Analityka chemiczna i spożywcza - dr inż. Alicja Gackowska
  • Inżynieria materiałowa - dr inż. Agnieszka Bajorek
  • Technologia chemiczna - dr inż. Agnieszka Bajorek
  • Technologia żywności i żywienie człowieka - dr inż. Grażyna Gozdecka
     

 

Lista przedsiębiorstw i instytucji, w których studenci odbywali praktyki:

Komunikaty: