Plany studiów na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia

Specjalność: Inżynieria żywności

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w latach 2013/14 - 2016/17:

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18: