Plany studiów na kierunku Technologia chemiczna - studia pierwszego stopnia

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/11 i 2011/12:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14 i 2014/15:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 i w latach kolejnych: