Plany studiów na kierunku Technologia chemiczna - studia drugiego stopnia

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13 i 2013/14:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 (i w latach kolejnych):