Plany studiów na kierunku Inżynieria materiałowa - studia pierwszego stopnia

Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14, 2014/15 i 2015/16:

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17 i w latach kolejnych: