Osiągnięcia i nagrody

 1. Grant rozwojowy finansowany przez MNiSW zgłoszony w ramach X konkursu projektów rozwojowych pt.: Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P-191474 do kalibracji nasion (nr rejestracyjny N R12 0005 10). Kierownik projektu: dr inż. Marek Domoradzki, pozostali wykonawcy: dr hab. inż. Wojciech Korpal, mgr inż. Wojciech Poćwiardowski, mgr inż. Joanna Kaniewska. Projekt obejmuje prace badawcze oraz prace konstrukcyjne, których efektem końcowym będzie wdrożenie w zakładach przemysłu nasiennego kalibratora do nasion, oraz ocena przydatności urządzenia do rozdziału na frakcje nasion warzyw, ziół i kwiatów. Realizowany projekt pozwoli na wyposażenie istniejących polskich przedsiębiorstw w innowacyjną technologię i zapewni dostęp do nowych rodzajów nasion dla plantatorów warzyw, w tym warzyw ekologicznych. Tematyka projektu znakomicie wpisuję się w zagadnienia pracy doktorskiej pt.: „Badanie ciągłego wibracyjnego kalibratora do rozdziału nasion na frakcje sitowe” jak również w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
 2. Stypendium z projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Środku uzyskane ze stypendium przyczyniły się do znacznego przyspieszenia badań naukowych, zakupu niezbędnej aparatury badawczej, jak również do sfinansowania dodatkowych kursów i studiów podyplomowych. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na szybsze nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, których działalność związana jest z sektorem przemysłu rolno-spożywczego doskonale wpisującego się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
 3. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”;
 4. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”
 5. Kierownik badań zleconych przez firmę EGM SP. Z O.O. – Firma ta zgłosiła się w celu wykonania badań procesu przesiewania kamienia wapiennego na przesiewaczu zataczającym – śrubowym (nowe zastosowanie przesiewacza). Celem badań jest sprawdzenie hipotezy, że zastosowanie drgań pionowych, przy optymalnym doborze pozostałych parametrów przesiewania, pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności procesu przesiewania, co ściśle wpisuje się w tematykę tej pracy doktorskiej.
 6. Uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja pt. Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych.
 7. Uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja pt. Przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out.
 8. Ukończenie Studium Podyplomowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności i uzyskanie uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 9. Uzyskanie Certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Jakością w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.
 10. Ukończenie Kursu Bezpieczeństwo systemów informatycznych, organizowanych przez WSBS.
 11. Szkolenie ze sprzętów laboratoryjnych Firmy DONSERV.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.