Konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową

Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Równolegle Urząd Patentowy organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Ogłoszenia o konkursach wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl:

Staż w Cargill Poland

Jest możliwość odbycia bezpłatnego stażu (praktyki) studenckiego w laboratorium analitycznym firmy Cargill Poland Sp. z o.o. w Osnowie.

tel. 667 670 411
   +48 (56) 677 11 67 
86-200 Chełmno,  Osnowo 14

PRAKTYKA DLA TECHNOLOGA 2017

MIESIĘCZNA PRAKTYKA DLA TECHNOLOGA

Termin wysłania aplikacji upływa dnia 29.05.2017 r.

Szczególy nt rekrutacji na praktyki w załączniku.

Wybór tematu magisterskiej pracy dyplomowej

Od 29.05.2017 (poniedziałek) studenci I roku studiów II stopnia mogą odbierać z dziekanatu karty wyboru tematu pracy dyplomowej realizowanej w roku akademickim 2017/2018.

Praktyki zawodowe

Ostateczny możliwy termin do odbycia praktyk zawodowych dla studentów III roku studiów I stopnia przypada między 04.07.2017 - 30.09.2017 r. Pisemne potwierdzenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyki należy dostarczyć do dziekanatu nie później niż do 15.06.2017 r.

Konkurs Piosenki Tłumaczonej - Juwenalia 2017

18 maja 2017 r. w auli Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej odbył się kolejny Konkurs Piosenki Tłumaczonej. W tym roku po raz pierwszy impreza była współfinansowana z budżetu miasta Bydgoszczy. Do konkursu zgłosiło się osiem zespołów z trzech wydziałów naszej uczelni. Wszyscy byli świetnie przygotowani: dopracowane kostiumy, niecodzienne rekwizyty i zróżnicowany gatunkowo i językowo repertuar.

XVIII Bieg Uliczny o Puchar Dziekana WTiICh

Dnia 17 maja 2017 r. (środa) odbył się XVIII Bieg Uliczny o Puchar Dziekana WTiICh

Start o godz. 12:00 na ul. Seminaryjnej 3 (przed budynkiem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej)

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii: http://wtiich.utp.edu.pl/galeria/xviii-bieg-o-puchar-dziekana-2017

Egzamin - prof. W.Sokół

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek, 23.05.2017 r. o godz. 13.00 dla:

1.TCh (OI2).
Egzamin z przedmiotu \" Podstawy technologii chemicznej\".

2. TZiZCz (IZI2).
Egzamin z przedmiotu \"Inżynieria procesowa\"

3. Inżynieria materiałowa (IMI3)

Egzamin z przedmiotu \"Inżynieria procesowa\"

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego zaprasza !

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WTiICh, ma przyjemność zaprosić
wszystkich pracowników i studentów Naszego Wydziału,
na obowiązkową Uroczystość Rozpoczęcia XXV Juwenaliów UTP. 

Spotkanie odbędzie się w auli we wtorek (16 maja) o godzinie 12:00.

Zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie!