Kontakt

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

Adres:

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3
85-326 Bydgoszcz

Dziekanat WTiICh

tel. 52 374-90-50, 52 374-90-04
e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl
(godziny przyjęć)

Portiernia WTiICh

tel. 52 374-90-01
fax 52 374-90-05

Biblioteka wydziałowa

tel. 52 374-90-32
e-mail: bibchem@utp.edu.pl
www: bg.utp.edu.pl/10_wtiich.html