TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI - nowe studia podyplomowe

Na Wydziale zostały utworzone nowe  studia podyplomowe z zakresu 
„TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI”

Oferta jest odpowiedzią na zgłaszaną potrzebę ustawicznego kształcenia, a także nabywania umiejętności praktycznych w obszarze technologii wody dla potrzeb przemysłowych i technologii ścieków przemysłowych.
Program studiów uwzględnia zmiany zachodzące w obszarze prawa wodnego, które są wynikiem implementacji europejskiej ramowej dyrektywy wodnej.
Oferta kierowana jest w szczególności do osób zajmujących się tą problematyką w przedsiębiorstwach typu produkcyjnego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://wtiich.utp.edu.pl/studia-podyplomowe.