Ocena zajęć dydaktycznych - 2017


Studentko, Studencie,
w miesiącu czerwcu 2017 r udostępniony został Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych.
Jest on dostępny po zalogowaniu do USOSweb, tak aby każdy student mógł ocenić tylko te zajęcia, które miał w planie zajęć.
Ankieta jest w 100% anonimowa. Wyniki są przedstawiane jako średnia arytmetyczna dla każdego z ocenianych przedmiotów i wykładowców oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Ankieta zawiera tylko 5 pytań (wcześniej 13) i jej wypełnianie trwa ok. 10 sekund!
Ankieta jest dostępna tylko w czerwcu w: usosweb.utp.edu.pl