Chemia i technologia kosmetyków

Na kierunku Technologia chemiczna została utworzona nowa specjalność:

chemia i technologia kosmetyków.

Będą ją mogli wybrać studenci, którzy rozpoczną studia w październiku 2017 r. oraz Ci, którzy obecnie kończą pierwszy rok studiów.

Bardziej szczegółowe informacje (przedmioty, sylabusy, ...) znajdują się na stronie
 http://wtiich.utp.edu.pl/technologia-chemiczna#CTK.