Erasmus

Welcome to The Faculty of Chemical Technology and Engineering

Here you will find the list of courses for winter and summer semester (Bachelor studies only):

Other informations about studies at University of Science and Technology in Bydgoszcz you will find on the website of International Relations Office: iro.utp.edu.pl/index.php/en/.

 

Informacja dla studentów WTiICh:

Szczegółowe informacje nt. możliwości odbycia części studiów czy praktyk w innych krajach w ramach programu Erasmus+ znajdują się, na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: iro.utp.edu.pl/index.php/pl/.

Gdzie można studiować:
   - sprawdź w wykazie umów bilateralnych: iro.utp.edu.pl/images/pdf/umowy_bilateralne/umowy-WTiICh2.pdf