Zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla I stopnia technologii żywności i żywienie człowieka

 1. Opory podczas przepływu płynów przez przewody.
 2. Fluidyzacja.
 3. Przenikanie ciepła.
 4. Zastosowanie enzymów w przetwórstwie mleka.
 5. Bilansowanie wzrostu drobnoustrojów.
 6. Zanieczyszczenia żywności – przyczyny występowania i analiza zanieczyszczeń.
 7. Technologia  wytwarzania wybranych produktów spożywczych (wina, piwa i serów).
 8. Pobieranie, konserwacja i przygotowanie próbek żywności do analizy.
 9. Konserwanty i witaminy. Ich rola i zastosowanie w produktach spożywczych.
 10. Analiza i ocena jakości żywności.
 11. Na czym polega proces adsorpcji i jakie ma zastosowanie?
 12. Jaka jest różnica pomiędzy destylacja, rektyfikacją i ekstrakcją?
 13. Na czym polega zjawisko pęcznienia, charakterystyka i rodzaje?
 14. Scharakteryzuj metody spektroskopowe wykorzystywane w badaniach żywności.
 15. Przedstaw praktyczne metody oznaczania stężenia substancji w roztworze.
 16. Scharakteryzować skrobię – podać jej właściwości oraz przykłady zastosowań technologicznych.
 17. Wyjaśnić, na czym polegają adsorpcyjne metody rafinacji olejów jadalnych.
 18. Rodzaje tworzyw polimerowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
 19. Kierunki zastosowań tworzyw polimerowych w przemyśle spożywczym.
 20. Kryteria dopuszczenia wyrobów z tworzyw polimerowych do kontaktu z artykułami spożywczymi.
 21. Metody wykrywania substancji szkodliwych dla zdrowia w tworzywach polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 22. Podstawowe kryteria wyboru lokalizacji i wielkości zakładu przemysłu spożywczego.
 23. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie żywności.
 24. Procesy chemiczne i biotechnologiczne w przetwórstwie żywności.
 25. Systemy jakości w zakładach przemysłu spożywczego.
 26. Metody utrwalania żywności.
 27. Omówić pojęcie pH roztworów oraz sposoby pomiaru tego parametru.
 28. Przedstawić budowę związku kompleksowego (podać kilka przykładów oraz ich nazwy systematyczne).
 29. Omówić czynniki warunkujące szybkość reakcji chemicznych.
 30. Ogólna charakterystyka związków koloidalnych.
 31. Prawo rozcieńczeń Ostwalda.
 32. Sposoby wyrażania stężeń roztworów.