DreamSpark

W ramach programu Microsoft dla Edukacji Wydział Technologii i Inżynierii Chemiczneji zakupił subskrypcję DreamSpark Premium (wcześniej: MSDN Academic Alliance).

Czym jest DreamSpark?

Udział w programie licencyjnym DreamSpark Premium daje studentom i pracownikom dostęp do oprogramowania firmy Microsoft (systemy operacyjne, serwery, narzędzia programistyczne, aplikacje, wersje testowe produktów).

W ramach wykupionej licencji pobierać i instalować oprogramowanie może każdy student i pracownik Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej pod warunkiem niekomercyjnego wykorzystywania go wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych.

 
Aby skorzystać z możliwości instalacji oraz używania oprogramowania jednostka a także osoba zainteresowana (pracownik, student) zobowiązuje się stosować do określonych zasad zawartych w dokumentach licencji DreamSpark Premium oraz do wszelkich innych uregulowań wynikających z udziału w programie DreamSpark Premium.
 

Wybrane warunki korzystania z oprogramowania dostępnego w DreamSpark Premium(*):

  • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z zajęciami dydaktycznymi lub badaniami naukowymi
  • oprogramowania i kluczy licencyjnych nie można udostępniać osobom trzecim
  • studenci mogą pobierać oraz instalować oprogramowanie na komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych
  • pracownicy mogą instalować oprogramowanie na komputerach należących do jednostki naukowej uczestniczącej w programie DreamSpark Premium (m.in. w laboratoriach) lub na komputerach osobistych
  • oprogramowanie nie może być wykorzystywane do tworzenia infrastruktury informatycznej jednostki  (np. na potrzeby administracji, w dziekanacie, w bibliotece, na serwerach WWW jednostki)
  • wraz z ustaniem zależności pomiędzy użytkownikiem programu DreamSpark Premium, a jednostką naukową uczestniczącą w programie (np. ustanie stosunku pracy, ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów) użytkownik traci prawo do uaktualniania zainstalowanego oprogramowania, zachowując prawo do jego dalszego wykorzystywania w celach niekomercyjnych.

*Wszystkie warunki określa umowa licencyjna DreamSpark EULA (Microsoft DreamSpark Premium Subscription Agreement).

Więcej informacji znajduje się na stronie: Najczęściej zadawane pytania dotyczące DreamSpark.

Pobranie oprogramowania dostępnego w ramach programu DreamSpark umożliwia aplikacja ELMS.
     Informacje o logowaniu do ELMS.
 

 


materiały dla studentów