Zawiadomienie o obronach

 

mgr inż. Mariusz Sulewski

Badania transestryfikacji olejów roślinnych metodą okresową w aspekcie wykorzystania warstwy glicerynowej

 

Data obrony:  18 listopada 2016, godz. 12:00, s. Aula im. prof. E. Pischingera WTiICh,

Promotor: 

dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM (UAM w Poznaniu)

Recenzenci:

dr hab. Izabela Siebielska, prof. PK (Politechnika Koszalińska)

dr hab. Rafał Wawrzyniak, prof. UAM (UAM w Poznaniu)

 

Pliki:

Informacja o rozprawie jest dostępna w Repozytorium Cyfrowym UTP.