Współpraca z biznesem

W związku z realizacją pracy doktorskiej pod tytułem „Badanie ciągłego wibracyjnego kalibratora do rozdziału nasion na frakcje sitowe” rozpoczęły się prace zmierzające do zawarcia umowy wdrożeniowej obejmującej zastosowanie wyników badań w zakresie poznania mechanizmu rozdziału sitowego nasion w ciągłym wibracyjnym przesiewaczu z obiegiem kołowym nasion na sicie z firmą Keram Sp. z o.o (podpisano umowę o współpracy – załącznik 6a). Badania obejmują przesiewanie nasion przy różnych parametrach aparaturowo – procesowych kalibratora do nasion. Założono, że urządzenie będzie pracowało z blokiem ok. sześciu sit i ma być dostosowane do nasion warzyw o różnych wielkościach, takich jak nasiona marchwi, pietruszki, cebuli, rzodkiewki i buraka ćwikłowego. Firma Keram zbuduje prototyp urządzenia do badań aplikacyjnych w oparciu o dostarczone dane. Niniejsza umowa stanowi wyraz woli stron dla podjęcia współpracy mającej na celu przetestowanie prototypu w warunkach produkcyjnych, naniesienie zmian konstrukcyjnych i doprowadzenie konstrukcji dla zastosowań przemysłowych. Nawiązano również współpracę z firmami POLAN Sp. z o.o. i PlantiCo Sp. z o.o. (załącznik 6b i 6c), które to firmy przeprowadzą badania eksploatacyjne prototypu urządzenia do kalibracji nasion, będącego tematyką pracy doktorskiej. Firma PlantiCo, ma swój oddział w Wagańcu na terenie naszego województwa. Gotowy produkt przemysłowy w przyszłości może być produkowany przez Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w Toruniu dla przedsiębiorstw nasiennych np. TORSEED S.A., bądź innych mieszczących się na terenie. Komercjalizacja uzyskanych wyników spowoduje rozwój firm na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i proinnowacyjne otoczenie biznesu co doskonale wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacyjności Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2015 roku. Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych a co za tym idzie polepszenia systemu dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki. Będzie to możliwe dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwem Keram, Polan i PlantiCo. Oddziaływanie na tą sferę wydaje się być kluczem dla rozwoju innowacji gospodarki województwa i wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Analiza SWOT zamieszczona w RSI WKP wykazuje brak ogniw pośrednich między nauką a gospodarką, niedostatek ofert uczelni skierowanych do Sektora Biznesowego, brak instytucji okołobiznesowych wspierających rozwój nowych technologii. Nawiązana współpraca z przemysłem przyczynią się do polepszenia tych czynników jednocześnie zwiększając innowacyjność naszego regionu. Wedle kierunków działań proinnowacyjnych zawartych w RSI WKP ważne jest aby jednostki naukowo – badawcze realizowały oczekiwania przedsiębiorstw oraz kreowały nowe innowacyjne produkty. W kierunek ten idealnie wpisuje się nawiązana współpraca z przemysłem naszego województwa.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.