Publikacje i konferencje

Publikacje:

 • Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6 pkt, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Aparatura do chemicznego odkażania nasion roślin baldaszkowatych w podchlorynie sodowym, lipiec-sierpień 2009, nr 4/2009, s. 104-105
 • Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 6 pkt, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym, 2010, zeszyt 546, s. 279-285
 • Inżynieria Rolnicza, 6 pkt, Wojciech Poćwiardowski, Wojciech Korpal, Analiza przesiewania nasion marchwi przez sita przesiewacza wibracyjnego, w druku
 • Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6 pkt, Wojciech Poćwiardowski, Olga Domoradzka, Wojciech Korpal, Wibracyjny dozownik sitowy do nasion, w druku
 • Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 6 pkt, Wojciech Poćwiardowski, Olga domaradzka, Joanna Kaniewska, Wojciech Korpal, Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i ot oczkowania nasion ogórka, w druku
 • Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 6 pkt, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Odporność nasion warzyw wyjętych z owoców na odkażanie roztworem dwutlenku chloru, w druku
 • 13th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Thermal seed disinfection in liquid apparatus, December 2009, Vol. 11(2009), s. 47-48
 • 13th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts, Wojciech Poćwiardowski, Transition performance of individual carrot seeds fractions investigations through vibrating screens calibrator, December 2009, Vol. 11(2009), s. 89-90

Konferencje:

 • 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Bydgoszcz 11-12 grudnia 2009, Badania wydajności przejścia poszczególnych frakcji nasion marchwi przez kolejne sita przesiewacza wibracyjnego.
 • XVI Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane 8-12 luty 2010, Analiza przesiewania nasion marchwi przez sita przesiewacza wibracyjnego.
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postęp w Inżynierii Żywności”, Horyniec-Zdrój 9-12 września 2009, Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym.
 • V Ogólnopolska Konferencja „Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej”, Słok 7-9 września 2009, Aparatura do chemicznego odkażania nasion roślin baldaszkowatych w podchlorynie sodowym.
 • XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego” BEMS 2010, Łódź 25-27 sierpnia 2010, Wibracyjny dozownik sitowy do nasion, Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i otoczkowania nasion ogórka.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego