Prowadzone badania

Dotychczas został zbudowany model kalibratora. Zakupiono również wyposażenie pomiarowe dla badań charakterystyki drgań wibratorów. Pozostało uzupełnić zestaw sit laboratoryjnych. Po wielu próbach rozwiązano w prosty sposób dozowanie nasion do kalibratora, co spowodowało rezygnację z oddzielnego urządzenia do dozowania nasion. Uruchomiona aparatura działa poprawie i zakończono prace polegające na doborze dysz dozownika dla nasion różnych odmian warzyw oraz ustalono wstępnie maksymalne obciążenie urządzenia nasionami. W chwili obecnej trwają badania szybkości przejścia poszczególnych frakcji nasion przez kolejne sita. Nasiona do badań rozdzielono wcześniej na frakcje w badanym kalibratorze. Przygotowano urządzenia pomocnicze do badania spływu nasion na poszczególnych elementach kalibratora. Ustalono, że dla kalibratora z wibratorami bocznymi, elementami o najmniejszej wydajności limitującym wydajność całego urządzenia będzie sito i wysyp, natomiast optymalny kąt ustawienia wibratorów mieści się w granicach 40° do 45°. Zauważono wydłużenie drogi nasion po sicie do ok. 5m, co będzie gwarantowało dokładny rozdział nasion na frakcje. Wynikami badań wstępnych zainteresowały się przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z sektorem przemysłu rolno-spożywczego doskonale wpisującego się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. Nawiązano współprace z firmą zainteresowaną budową prototypu urządzenia przemysłowego. W oparciu o dostarczone dane, w firmie zewnętrznej przystąpiono do budowy prototypu. Na bieżąco są przekazywane dane niezbędne do budowy prototypu urządzenia przemysłowego. Aktualnie trwa optymalizacja parametrów ruchowych kalibratora, badanie trwałości podzespołów i całego urządzenia. Pracuje się nad usunięciem zauważonych wad i niedogodności. Nieustannie redagowana jest metodologia badań jak również gromadzona jest literatura będąca cennym elementem w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego