Osiągnięcia

Grand rozwojowy finansowany przez MNiSW zgłoszony w ramach X konkursu projektów rozwojowych pt.: Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P-191474 do kalibracji nasion (nr rejestracyjny N R12 0005 10). Kierownik projektu: dr inż. Marek Domoradzki, pozostali wykonawcy: dr hab. inż. Wojciech Korpal, mgr inż. Wojciech Poćwiardowski, mgr inż. Joanna Kaniewska. Projekt obejmuje prace badawcze oraz prace konstrukcyjne, których efektem końcowym będzie wdrożenie w zakładach przemysłu nasiennego kalibratora do nasion, oraz ocena przydatności urządzenia do rozdziału na frakcje nasion warzyw, ziół i kwiatów. Realizowany projekt pozwoli na wyposażenie istniejących polskich przedsiębiorstw w innowacyjną technologię i zapewni dostęp do nowych rodzajów nasion dla plantatorów warzyw, w tym warzyw ekologicznych. Tematyka projektu znakomicie wpisuję się w zagadnienia pracy doktorskiej pt.: „Badanie ciągłego wibracyjnego kalibratora do rozdziału nasion na frakcje sitowe” jak również w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.

Stypendium z projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Środku uzyskane ze stypendium przyczyniły się do znacznego przyspieszenia badań naukowych, zakupu niezbędnej aparatury badawczej, jak również do sfinansowania dodatkowych kursów i studiów podyplomowych. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na szybsze nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, których działalność związana jest z sektorem przemysłu rolno-spożywczego doskonale wpisującego się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego