Opis pracy doktorskiej

Dla realizacji procesu sortowania nasion na frakcje pod względem wielkości ziaren stosuje się urządzenia zwane kalibratorami. Wymagane jest opracowanie konstrukcji, gdzie droga nasion na sicie będzie długa i bez podrzutu w stosunkowo małym urządzeniu. Dotychczasowe duże przesiewacze pracujące w przemyśle nasiennym są dostosowane do czyszczenia zbóż i wielkotowarowej produkcji nasion. Kalibracja nasion w klasycznych przesiewaczach jest uciążliwa i pozwala na uzyskanie maksymalnie trzech frakcji w jednym przejściu. Stosowane do kalibracji przesiewacze bębnowe nie rozwiązują problemu ilości frakcji uzyskiwanych w jednym przejściu. Rozwiązaniem problemu precyzyjnej kalibracji nasion jest opracowany w UTP w Bydgoszczy wielopokładowy przesiewacz wibracyjny z wibratorami bocznymi. W zbudowanym prototypie prowadzone są badania dynamiki ruchu nasion w kalibratorze w zależności od częstotliwości i amplitudy drgań kalibratora, prędkości nasion na sicie, wysokość warstwy nasion wzdłuż promienia sita kalibratora. Kolejnym problemem jest wyznaczenie wydajności przepływu na elementach kalibratora: ruch nasion po leju stożkowym przesuwającym materiał do środka sita, ruch materiału od środka sita do wysypu, przejście materiału przez sito, ruch materiału po dolnym elemencie stożkowym kalibratora do wysypu. Należy także ustalić optymalne parametry pracy urządzenia dla osiągnięcia maksymalnej wydajności kalibratora przy zachowaniu jego wysokiej sprawności. Dotychczas zbudowano model kalibratora, który działa poprawnie. Przygotowano urządzenia pomocnicze do badania spływu nasion na poszczególnych elementach kalibratora. Uzyskane wyniki wstępne rozwiązują sposób dozowania nasion jak również dobór dysz dozownika dla nasion różnych odmian warzyw. Określono również elementy limitujące wydajność całego urządzenia a także optymalny kąt ustawienia wibratorów bocznych. Zauważono, że następuje wydłużenie drogi nasion po sicie, co gwarantuje dokładny rozdział nasion na frakcje. W chwili obecnej analizowany jest proces przesiewania poszczególnych frakcji nasion przez kolejne sita. Trwa również optymalizacja parametrów ruchowych kalibratora i badanie trwałości podzespołów całego urządzenia. Pracuje się nad usunięciem zauważonych wad i niedogodności. Równolegle z badaniami redagowana jest metodologia i gromadzona literatura będąca cennym elementem w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego