O sobie

Mam 26 lat i pochodzę z Grodu nad Brdą. Tutaj ukończyłem w 2008 roku studia magistersko inżynierskie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kierunku technologia chemiczna o specjalności biotechnologia przemysłowa. Badałem wpływ skaryfikacji chemicznej na nasiona ślazowca. W tym samym roku ukończyłem również studium pedagogiczne przy Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wiedza ta pomoże mi w przyszłości pracować ze studentami. W tym roku ukończyłem również studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Collegium Medium w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia. Aktualnie jestem na trzecim roku studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzone obecnie badania naukowe związane są z kalibracją materiału siewnego. Swoją przyszłość wiążę z pracą dydaktyczną i naukową jak również z komercjalizacją uzyskanych wyników badań. Dzięki funduszom uzyskanym ze Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR w lutym 2011 roku ukończyłem edukację na Studium Podyplomowym Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności prowadzone przez Katedrę Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fundusze te umożliwiły mi także uczestnictwo w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej gdzie wygłaszałem referat i w kursie języka angielskiego.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego