Zaprezentowane postery

  1. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego” BEMS 2010, Łódź 25-27 sierpnia 2010, Wibracyjny dozownik sitowy do nasion, Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i otoczkowania nasion ogórka;
  2. V Ogólnopolska Konferencja „Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej”, Słok 7-9 września 2009, Aparatura do chemicznego odkażania nasion roślin baldaszkowatych w podchlorynie sodowym;
  3. II Konferencja Naukowa „ Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska” , Krasiczyn 15-17 września 2010, Zestawienie metod obliczania wydajności masowej i ilościowej wibracyjnego dozownika sitowego;
  4. 14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Gliczarów Górny 7-10 września 2010, Methods to calculate mass and quantitative efficiency of vibrating sieve feede.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego