Wygłoszone referaty

  1. XVI Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane 8-12 luty 2010, Analiza przesiewania nasion marchwi przez sita przesiewacza wibracyjnego;
  2. 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Bydgoszcz 11-12 grudnia 2009, Badania wydajności przejścia poszczególnych frakcji nasion marchwi przez kolejne sita przesiewacza wibracyjnego;
  3. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postęp w Inżynierii Żywności”, Horyniec-Zdrój 9-12 września 2009, Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym;
  4. XVII Konferencja POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY W ROLNICTWIE, Zakopane, 14-18 luty 2011, Porównanie dwóch metod analizy wyników badań wibracyjnego dozownika sitowego;
  5. XI Konferencja KRUSZYWA MINERALNE SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ, Szklarska Poręba, 27-29 kwietnia 2011, Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym;
  6. XIX Konferencja POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY W ROLNICTWIE, Zakopane, 06-10 luty 2012, Badania amplitudy drgań przesiewacza zataczającego – śrubowego.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego