Współpraca z biznesem

W wyniki zawartej wcześniej umowy obejmującej zastosowanie wyników badań w zakresie poznania mechanizmu rozdziału sitowego nasion w ciągłym wibracyjnym przesiewaczu z obiegiem kołowym nasion na sicie (badania obejmowały przesiewanie nasion przy różnych parametrach aparaturowo–procesowych kalibratora do nasion) firma Keram Sp. z o.o zbudowała prototyp urządzenia do badań w oparciu o dostarczone dane, na podzespołach wykonanych w toruńskiej firmie SPOMASZ S.A. Niniejsza umowa nadal obejmuje współpracę mającą na celu przetestowanie prototypu w warunkach produkcyjnych, naniesienie zmian konstrukcyjnych i doprowadzenie konstrukcji dla zastosowań przemysłowych. W wyniku współpracy z tą firmą została opracowana technologia kalibracji nasion roślin baldaszkowatych. Technologia została wdrożona i z powodzeniem stosuje się ją w firmie KERAM jako operację przygotowującą nasiona roślin baldaszkowatych do otoczkowania. Ponadto nadal trwa współpraca z firmami POLAN Sp. z o.o. i PlantiCo Sp. z o.o., które to firmy przeprowadzają badania eksploatacyjne prototypu urządzenia do kalibracji nasion, będącego tematyką pracy doktorskiej. Firma PlantiCo, ma swój oddział w Wagańcu na terenie naszego województwa. W związku z dużym zainteresowaniem wynikami badań tej pracy doktorskiej nawiązano współpracę z firmą TORSEED S.A..Współpraca obejmuje wyznaczenie optymalnych parametrów procesu kalibracji poszczególnych rodzajów nasion oraz wyznaczenie sprawności przesiewania dla poszczególnych gatunków nasion. Badaniami zainteresowała się również firma EGM SP. Z O.O., która to specjalizuje się w wydobywaniu wapieni jurajskich „Wierzbica”, surowca skalnego o bardzo wysokich parametrach chemicznych. Firma ta zgłosiła się w celu wykonania badań procesu przesiewania kamienia wapiennego na przesiewaczu zataczającym – śrubowym (nowe zastosowanie przesiewacza). Celem badań jest sprawdzenie hipotezy, że zastosowanie drgań pionowych, przy optymalnym doborze pozostałych parametrów przesiewania, pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności procesu przesiewania, co ściśle wpisuje się w tematykę tej pracy doktorskiej. Współpraca z firmą EGM wskazała nowe zastosowanie badanego przesiewacza. W Województwie Kujawsko-Pomorskim istnieje wiele przedsiębiorstw związanych z wydobywaniem i przetwarzaniem kruszyw. W przyszłości planuje się nawiązanie współpracy z tymi firmami. Wedle kierunków działań proinnowacyjnych zawartych w RSI WKP ważne jest aby jednostki naukowo-badawcze realizowały oczekiwania przedsiębiorstw oraz kreowały nowe innowacyjne produkty. W kierunek ten idealnie wpisuje się nawiązana współpraca z przedsiębiorstwami, dzięki której utworzony zostanie oczekiwany przez przedsiębiorstwa w województwie innowacyjny nowy produkt.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.