Publikacje

 1. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym, 2010, zeszyt 546, s. 279-285;
 2. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Aparatura do chemicznego odkażania nasion roślin baldaszkowatych w podchlorynie sodowym, lipiec-sierpień 2009, nr 4/2009, s. 104-105;
 3. 13th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Thermal seed disinfection in liquid apparatus, December 2009, Vol. 11(2009), s. 47-48;
 4. 13th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts, Wojciech Poćwiardowski, Transition performance of individual carrot seeds fractions investigations through vibrating screens calibrator, December 2009, Vol. 11(2009), s. 89-90;
 5. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Wojciech Korpal, Analiza przesiewania nasion marchwi przez sita przesiewacza wibracyjnego, 2010, nr 4/122, s. 179-187;
 6. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 1. Wysyp masowy nasion”, Kraków 2011, nr 1 (126), s. 205-214, ISSN 1429-7264;
 7. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 2. Wysyp ilościowy nasion”, Kraków 2011, nr 1 (126), s. 215-222, ISSN 1429-7264;
 8. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Krzysztof Żywociński, „Sprawność kalibracji nasion pomidorów za pomocą przesiewacza bębnowego”, 2011, nr 1/126, s. 197-204, ISSN 1429-7264;
 9. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym”, Warszawa 2010, Zeszyt 546, s. 279-286, ISSN 0084-5477;
 10. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Odporność nasion warzyw wyjętych z owoców na odkażanie roztworem dwutlenku chloru, Warszawa 2010, Zeszyt 546, s.127-134, ISSN 0084-5477;
 11. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński,. Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym, 2011, nr 132, s. 225-236;
 12. Rocznik Ochrony Środowiska, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych, 2011, tom 13, s. 1115-1131;
 13. KRUSZYWA - Produkcja - Transport – Zastosowanie, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Przesiewanie piasku na przesiewaczu zataczającym – śrubowym, 4/2011;
 14. Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Przesiewanie piasku kwarcowego na przesiewaczu zataczającym, 4/2011;
 15. Acta Agrophysica, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Przygotowanie nasion do produkcji kiełków konsumpcyjnych, , Lublin 2010, Vol. 16 (2) s.315-326;
 16. Chemik, Wojciech Poćwiardowski,Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech  Korpal, , Opory przepływu powietrza przez warstwę nasion fasoli w suszarce cylindrycznej ze złożem stacjonarnym, nr 4/2011, Tom 65, s. 353-358;
 17. Chemik, Wojciech Poćwiardowski,Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech  Korpal Badania kalibracji nasion pomidorów w przesiewaczu bębnowym, nr 4/2011, Tom 65, s. 359-364;
 18. 14th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Methods to calculate mass and quantitative efficiency of vibrating sieve feeder, , 12/2010, s. 53-54;
 19. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Odporność nasion wybranych odmian papryki i ogórków na odkażanie roztworem dwutlenku chloru”, Warszawa 2011, Zeszyt 563, s. 57-65, ISSN 0084-5477;
 20. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Olga Domoradzki, Wojciech Korpal „Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i otoczkowania nasion ogórka”, Warszawa 2011, Zeszyt 563, s. 39-47, ISSN 0084-5477;
 21. “Seeds calibration in drum screen” Wojciech Korpal, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Joanna Kaniewska “Directions of scientific works in construction and exploitation of chosen agricultural machines” pod red. Wiesława Piekarskiego, Warszawa 2010, s. 36-45.

 

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego