Opis badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej

Dotychczas został zbudowany model przesiewacza. Zakupiono również wyposażenie pomiarowe dla badań charakterystyki drgań aparatu (system PULSE). Uzupełniono zestaw sit laboratoryjnych (sita do przesiewania nasion i wszelkiego rodzaju kruszywa–nowe zastosowanie przesiewacza). Po wielu próbach rozwiązano w prosty sposób dozowanie zarówno materiału nasiennego, piasku i kruszywa wapiennego. Badania zawarte w rozprawie i prowadzone na zbudowanym już prototypie zostały podzielone na badania ruchu przesiewacza zataczającego–śrubowego i badania procesowe przesiewacza zataczającego– śrubowego. W pierwszej części badań aktualnie pracuje się nad opisaniem ruchu przesiewacza, jak również tory teoretyczne i rzeczywiste. Trwają prace nad równaniami ruchu liniowego pionowego i ruchu skrętnego. Rozwiązania tych równań powinny dać obraz toru. W części procesowej dotychczas opracowano charakterystyki procesowe dla materiału nasiennego natomiast aktualnie pracuje się nad charakterystykami procesowymi przesiewacza rotacyjnego – śrubowego dla materiałów modelowych jak piasek – krzemionka – ziarna nieregularne, i kruszywo – ziarna ostro krawędziowe. Badania prowadzone są przy różnych parametrach procesowych procesu przesiewania w przesiewaczu zataczającym – śrubowym. Nieustannie redagowana jest metodologia badań jak również gromadzona jest literatura będąca cennym elementem w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Stale pogłębiana jest wiedza w zakresie procesów mechanicznych w Inżynierii Chemicznej i Procesowej w szczególności procesów klasyfikacji mechanicznej materiałów ziarnistych. Zwiększa się również doświadczenie praktyczne w konstrukcji narzędzi badawczych. Nastąpił wzrost stopnia zaawansowania realizowanych prac co zaowocowało licznymi publikacjami jak również uczestnictwo w grancie rozwojowy finansowany przez MNiSW zgłoszony w ramach X konkursu projektów rozwojowych pt.: Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P-191474 do kalibracji nasion (nr rejestracyjny N R12 0005 10).

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego