O sobie

Mam 26 lat i pochodzę z Grodu nad Brdą. Tutaj ukończyłem w 2008 roku studia magistersko inżynierskie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kierunku technologia chemiczna o specjalności biotechnologia przemysłowa. Badałem wpływ skaryfikacji chemicznej na nasiona ślazowca. W tym samym roku ukończyłem również studium pedagogiczne przy Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wiedza ta pomoże mi w przyszłości pracować ze studentami. W 2009 roku ukończyłem również studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Collegium Medium w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia. Aktualnie jestem na czwartym roku studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzone obecnie badania naukowe związane są z przesiewaczem zataczającym - śrubowym. Swoją przyszłość wiążę z pracą dydaktyczną i naukową jak również z komercjalizacją uzyskanych wyników badań. Dzięki funduszom uzyskanym ze Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR w lutym 2010 roku ukończyłem Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności prowadzone przez Katedrę Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskując certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością. W 2010 roku uzyskałem stypendium w ramach „Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów III edycja – nabór 2010-2011.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego