Korzyści dla regionu

W nawiązaniu do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku komercjalizacja prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej odpowiada kierunkom uznanym za szczególnie istotne z punku widzenia rozwoju naszego województwa. Zakłady nasienne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poszukują technologii precyzyjnej kalibracji nasion warzyw. Poszukiwane są również nasiona kalibrowane polskich odmian. Kalibracja zapewnia podniesienie jakości oferowanego materiału siewnego przez odrzucenie z partii nasion miernie kiełkujących, przeważnie drobnych i niedojrzałych frakcji nasion. Dla nasiennictwa ekologicznego jest to praktycznie jedyna metoda uzyskania nasion spełniających wymagania jakościowe bez dodatkowych zabiegów mechanicznych lub termicznych. Wdrożenie rozwiązań osiągniętych w pracy doktorskiej przyczyni się do unowocześnienia technologii i urządzeń produkcyjnych oraz podniesienia jakości produktów w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno – spożywczego. Nasze województwo ma występujące w znacznych wielkościach złoża soli kamiennej, wapieni i margli, wód mineralnych, a lokalnie kruszyw naturalnych. Na bazie tych surowców rozwinęły się zakłady należące do najważniejszych w kraju w swoich branżach (przedsiębiorstwa związane z wydobywaniem i przetwarzaniem kruszyw – nowe zastosowanie przesiewacza). Wprowadzenie na rynek sposobów i urządzenia do kalibracji – przesiewania, będzie możliwe dzięki współpracy z przedsiębiorstwami w naszym województwie (nawiązano współpracę z firmą TORSEED). Wyniki badań tej pracy doktorskiej pozwolą na wdrożenie modelu przemysłowego, co spowoduje wprowadzenie nowych technologii kalibracji nasion roślin do zakładów nasiennych i przesiewania wszelkiego rodzaju kruszyw. Spowoduje to unowocześnienie i zwiększenie jakości sprzedawanych produktów w tych przedsiębiorstwach, a co za tym idzie zwiększenie innowacyjności gospodarki. Komercjalizacja uzyskanych wyników spowoduje rozwój firm w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i proinnowacyjne otoczenie biznesu. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych nawiązano współprace z firmą, która zbudowała prototyp urządzenia przemysłowego na podzespołach wykonanych w toruńskiej firmie SPOMASZ S.A. Na zbudowanym prototypie planuje się wyznaczenie optymalnych parametrów procesu kalibracji poszczególnych rodzajów nasion oraz wyznaczenie sprawności przesiewania dla poszczególnych gatunków nasion (umowa o współpracy z firmą TORSEED). Rozdział nasion na frakcje poprawia jakości materiału nasiennego przez oddzielenie nasion niespełniających stawianych wymagań jakościowych. Dzięki temu zebrane plony będą konkurowały z najlepszymi na rynku. Prowadzone procesy rozwojowe pozwolą na unowocześnienie stosowanych technologii i urządzeń produkcyjnych. Założono działalność gospodarczą, która w przyszłości stworzy szansę integracji środowiska naukowego, badawczego i przemysłowego, jak również tworzenie wspólnych tematów pomiędzy sektorem naukowym a gospodarczym.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego