Korzyści dla województwa

W nawiązaniu do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku komercjalizacja prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej odpowiada kierunkom uznanym za szczególnie istotne z punku widzenia rozwoju naszego województwa. Zakłady nasienne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poszukują technologii precyzyjnej kalibracji nasion warzyw. Poszukiwane są również nasiona kalibrowane polskich odmian. Kalibracja zapewnia podniesienie jakości oferowanego materiału siewnego przez odrzucenie z partii nasion miernie kiełkujących, przeważnie drobnych i niedojrzałych frakcji nasion. Do nasion odpadowych można często zaliczyć nasiona największe przeważnie popękane i silnie zakażone grzybami. Poznanie procesu kalibracji pozwoli na wydzielanie ze zbioru nasion frakcji o najwyższej sile kiełkowania (tzw. nasiona 100/100) niezbędnej dla produkcji sadzonek warzyw w paletach kontenerowych bez uzupełniania pustych okienek w palecie. Kalibracja pozwala również na wybranie najlepszej frakcji nasion do obrotu profesjonalnego. Dla nasiennictwa ekologicznego jest to praktycznie jedyna metoda uzyskania nasion spełniających wymagania jakościowe bez dodatkowych zabiegów mechanicznych lub termicznych. Wdrożenie rozwiązań osiągniętych w pracy doktorskiej przyczyni się do unowocześnienia technologii i urządzeń produkcyjnych oraz podniesienia jakości produktów w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno – spożywczego. Wprowadzenie na rynek sposobów i urządzenia do kalibracji będzie możliwe dzięki współpracy z przedsiębiorstwami w naszym województwie. Wyniki badań tej pracy doktorskiej pozwolą na wdrożenie modelu przemysłowego, co spowoduje wprowadzenie nowej technologii kalibracji nasion roślin do zakładów nasiennych jak i do ich unowocześnienia i zwiększenia jakości sprzedawanych produktów a co za tym idzie zwiększenie innowacyjności gospodarki. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych nawiązano współprace z firmą zainteresowaną budową prototypu urządzenia przemysłowego. W oparciu o dostarczone dane, w firmie zewnętrznej przystąpiono do budowy prototypu. Na bieżąco są przekazywane dane niezbędne do budowy prototypu urządzenia przemysłowego. W dalszej współpracy obie strony zobowiązują się do przetestowania prototypu w warunkach produkcyjnych i doprowadzeniem konstrukcji dla zastosowań przemysłowych. Komercjalizacja uzyskanych wyników spowoduje rozwój firm w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i proinnowacyjne otoczenie biznesu. Rozdział nasion na frakcje poprawia jakości materiału nasiennego przez oddzielenie nasion niespełniających stawianych wymagań jakościowych. Dzięki temu zebrane plony będą konkurowały z najlepszymi na rynku. Prowadzone procesy rozwojowe pozwolą na unowocześnienie stosowanych technologii i urządzeń produkcyjnych. Planuje się założenie działalności gospodarczej spin out, co stworzy szansę integracji środowiska naukowego, badawczego i przemysłowego, jak również tworzenie wspólnych tematów pomiędzy sektorem naukowym a gospodarczym.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego