Publikacje i konferencje

Publikacje:

 • 7076, Polimery, 27: K. Piszczek, K. Skórczewska, T. Sterzyński: Estimation of adhesive friction of the molten polimer by flow through a capillary rheometer. Nr 4 (54) str 296- 298, Polimery 2009
 • 1878, Composite Science of Technology, 32:T. Sterzyński, J. Tomaszewska, K. Piszczek, K. Skórczewska: The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature. Composite Science of Technology, 6 (70), str. 966-969, czerwiec 2010
 • 630, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6: Sterzyński T., Piszczek K., Banasiak-Bula A., Skóczewska K.: „Metody instrumentalne w identyfikacji mieszanin poliolefin”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 47 (39) nr 5, str. 37, 2008
 • 630, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6: Piszczek K., Skórczewska K.: „Koncepcja wykorzystania reometru kapilarnego tłokowego do określenia jednorodności mieszanin polimerowych”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 47 (39) nr 5, str. 28, 2008
 • 1717, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej-Chemia, 2: K. Piszczek, J. Tomaszewska, K. Skórczewska: Nanokompozyty poli(chlorku winylu) w Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 263 Chemia cz. 20 Przetwórstwo tworzyw polimerowych, str 116 – 119, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009
 • 1713, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2: K. Skórczewska, K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński: Wpływ zawartości CNT na temperaturę zeszklenia i stopień zżelowania PVC w nanokompozytach wytworzonych z koncentratów. Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2010

Konferencje:

 • V Scientific – Technical conference “Advanced in petroleum and gas industry and petrochemistry”, Lwów, Ukraina 9 – 12 czerwca 2009; tytuł presentacji: “Structure and properties of PVC nanocomposites”
 • XV ICMR Recyrkulacja w budowie maszyn, zrównoważony rozwój, Bydgoszcz, 15 – 16 maja 2008, wystąpienie Koncepcja wykorzystania reometru kapilarnego tłokowego do określania jednorodności mieszanin polimerowych
 • „Polychar 17” World Forum on Advanced Materials 20 – 24 kwietnia 2009 Rouen, Francja, sesja posterowa: Adhesive friction by flow of molten PVC and LDPE through a capillary die
 • Carbon Nano Tube (CNT) – Composites 4th International Conference on Carbon Based Nanocomposites Conference 9Chairmen: Karl Schulte, TUHH (D), Alan H. Windle, Univ. Cambridge (UK)0, September 20-23, 2009, Technische Universität Hamburg-Harburg, Germany PVC/CNT nanocomposites produced by masterbatch procedure
 • XIII Profesorskie Warsztaty Naukowe „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, Lublin, 8 – 11 czerwca 2008 próba oceny tarcia adhezyjnego podczas przepływu tworzywa przy wykorzystaniu kapilarnego reometru tłokowego
 • XIV Profesorskie Warsztaty Naukowe „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, Krasiczyn, 14-17 czerwca 2009
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych, 10-12 maja 2010, Rydzyna K. Skórczewska, J.Tomaszewska, K. Piszczek T. Sterzyński: Poster: Wpływ zawartości CNT na temperaturę zeszklenia i stopień zżelowania PVC w nanokompozytach wytworzonych z koncentratów

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego